PRIVACY VERKLARING

  • Wij verwerken je persoonsgegevens om je te voorzien van onze producten en diensten op jouw aanvraag.
  • Je persoonsgegevens zijn bij het doen van je bestelling opgenomen in het klantenbestand van Job Meubelen. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  • Wij verwerken en analyseren je financiële gegevens om je een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en je betaling te kunnen verwerken.
  • Wij bewaren je persoons- en financiële gegevens om met je te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
  • Wij bewaren je persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
  • Wij bewaren je persoonsgegevens om je in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
  • Wij bewaren je persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
    Je hebt te allen tijde recht op inzage in je gegevens en verbetering van deze gegevens.